BERUsaHE bEfoRe We PRAy!!!

Ibnu Abbas berkata pada suatu hari ketika ia sedang duduk di belakang Rasulullah s,a,w di atas suatu kenderaan, Rasulullah memberinya nasihat," Wahai pemuda, saya kan mengajarkan beberapa kalimat (panduan) Iaitu :

  • peliharalah Allah (pelihara segala perintah dan laranganNya), nescaya Allah akan memeliharamu.
  • Jika kamu tetap memeliharaNya, tentu kamu akan tetap mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senang, nescaya Dia akan mengenalimu di waktu susah."

Rasulullah meneruskan nasihat Baginda

  • "Ketahuilah, walaupun berkumpul seluruh manusia untuk mendatangkan suatu kemanfaatan kepadamu, tiadalah mereka dapat berbuat apa-apa, kecuali sekadar yang yang Allah tetapkan bagimu.
  • Dan, walaupun berkumpul seluruh manusia untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu,tiadalah mereka dapat berbuat apa-apa melainkan sekadar yang Allah tetapkan jua.Telah diangkat kalam dan telah kering segala lembaran tulisan. Ketahuilah, pertolongan Allah hanya diberikan kepada orang yang sabar, dan bahawa kelapangan itu hanya diberikan kepada orang yang susah.”

(hadis Riwayat At-Tirmidzi)

Doa merupankan sumber kekuatan dan harapan yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Prof Affiff At Tabbarah dalam Ruhul Dienul Islam menyatakan berdoa merupakan fitrah dan naluri yang wujud dalam diri setiap manusia. Setiap manusia senantiasa ingat dan rindu kepada Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepadanya di waktu kesusahan atau menghindarkan suutu bencana.

Tiada sandaran terhadap sifat lemah tersebut melainkan doa. Allah SWT berfirman “Berdoalah kepadaKu, nescaya akan Ku perkenankan” (Al-Mukmin,60)

Rasulullah banyak menjelaskan kedudukan doa.Sabda Baginda

· “Doa itu adalah otak ibadah” (Riwayat At-Tirmidzi).

· “Doa itu mendatangkan manfaat atas sesuatu yang sudah atau yang belum di turunkan Allah.Tak ada yang dapat menolak Qada (ketetapan Ilahi melainkan doa yang mustajab.” (Riwayat At-Tirmidzi)

Islam mengajar pentingnya berdoa disamping ikhtiar. Doa bukanlah pengganti usaha dan ikhtiar, tapi memperkuat usaha dan ikhtiar itu. Doa satu-satunya kekuatan dan harapan orang yang beriman selepas segala ikhtiar telah dijalankan.Semua peristiwa di alam ini janganlah di anggap suatu yang semulajadi, tetapi di sebalik semua itu ada hukum yang mentadbirkan iaitu Iradah Yang Maha Kuasa.”Ku lihat tangan (kekuasaan) Allah ada dalam setiap peristiwa dan segala masalah.”-Sayyid Quthub,tafsir Fi Zhilalil Quran.

Setiap orang pasti menginginkan doanya terkabul. Syarat terkabulnya doa ialah hati yang ikhlas.Dan, akhirnya Allah menentukan masa yang terbaik untuk hambaNya menerima apa yang di pohonkan.Doa daripada hati yang ihklas tidak akan di persia-siakan Allah setelah hambaNya tersebut menempuh jalan yang benar.

Comments

Popular Posts